Odczynniki laboratoryjne

Odczynniki laboratoryjne 

W ofercie m.in:

 • Odważki analityczne i roztwory mianowane,
 • roztwory buforowe,
 • papierki wskaźnikowe,
 • wzorce,
 • szybkie testy kolorymetryczne.

Oferujemy odczynniki laboratoryjne i chemikalia:

 • odczynniki chemiczne o różnym stopniu czystości, z uwagi na stopień czystości, odczynniki chemiczne dzielą się na: techniczny (techn.), czysty (cz.; łac. purum, pur.), czysty do analizy (cz.d.a.; łac. pro analisi, p.a.) i chemicznie czysty (ch.cz.; łac. purrissimum, puris.).
 • odczynniki do ASA ( spektrometrii absorbcji atomowej) , HPLC (chromatografii cieczowej) , GC ( chromatografii gazowej),
 • roztwory buforowe pH 1, pH2, pH3, pH4, pH5,pH6, pH7, pH8, pH9, pH10, pH 11, PH12
 • odważki analityczne, fiksanale
 • roztwory mianowane odczynników chemicznych o rożnych stężeniach,
 • papierki wskaźnikowe,
 • materiały filtracyjne, saczki filtracyjne, bibuła filtracyjna
 • zestawy odczynników do analiz wody i ścieków, gotowe testy do pracy na spektrofotometrze
 • szybkie testy kolorymetryczne do analiz wizualnych
 • chemikalia techniczne, odczynniki chemiczne techniczne
 • Ofeujemy odczynniki chemiczne firmy Chempur, Polskie Odczynniki Chemiczne Avantor, Merck, Thermo Fisher, Across, Roth, Alfa, wzorce CPA Chem, Testy HACH

Ten sam związek chemiczny ( odczynnik chemiczny) może być określany w różny sposób – stanowić szereg różnych odczynników, różniących się np. czystością, sposobem granulacji, precyzyjnym porcjowaniem itd. Również różne (ale określone) stężenia tego samego związku w danym rozpuszczalniku, często w ściśle odmierzonych porcjach (tzw. fiksanale, odważki analityczne), są różnymi odczynnikami chemicznymi.

Odczynniki chemiczne które oferujemy stosowane są do prac naukowo-badawczych, pomiarowych, w preparatyce, a także do produkcji innych substancji na niewielką skalę.

Odczynniki chemiczne to odczynniki analityczne, czyli substancje chemiczne przygotowane specjalnie do przeprowadzania reakcji chemicznych dających charakterystyczne efekty, co jest wykorzystywane do wykrywania innych substancji- odczynników chemicznych lub dokładnego określania ich ilości lub stężenia (np. poprzez miareczkowanie, analizę strąceniową, kompleksometrię).