Chemilab Bożena Gładysz Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych

Nasza firma od 1990 roku prężnie działa w sektorze zaopatrzenia laboratoriów w odczynniki chemiczne, chemikalia, szkło laboratoryjne oraz sprzęt laboratoryjny przeznaczony do badań zarówno w przemyśle jak i placówkach naukowych, szkolnictwie.

Oferujemy odczynniki laboratoryjne produkcji polskiej oraz wielu światowych firm.

Odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt laboratoryjny to dział przeznaczony dla odbiorców profesjonalnych. Każde laboratorium, placówka badawcza, dział kontroli jakości ściśle precyzuje swoje oczekiwana w zakresie dostaw odczynników, szkła i sprzętu. Przykładamy dużą wagę, aby nasz klient wraz z dostawą otrzymał wymagane dokumenty tj. karty charakterystyk i świadectwa jakości do zakupionych odczynników chemicznych, chemikaliów.

Działamy również w zakresie realizacji dostaw dla szkół.

W tym przypadku realizujemy zamówienia zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli: niewielkie naważki odczynników laboratoryjnych, papierki wskaźnikowe, papierki lakmusowe, drobne szkło laboratoryjne: zlewki, probówki, porcelana laboratoryjna, cylindry miarowe, kolby stożkowe Erlenmayera, kolby kuliste i płaskodenne.