Diagnostyka medyczna

Diagnostyka medyczna (analityka medyczna), to osobny dział w naszej firmie, gdzie oferujemy probówki z odczynnikami ( zawierające rozpylony roztwór EDTA- do badań hematologicznych, probówki z heparyną sodową i litową do pozyskiwania osocza, probówki i zestawy do oznaczania OB, probówki z granulatem do pozyskiwania surowicy krwi), a także: