1,5-Difenylokarbazyd cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C6H5NHNH)2CO
M( g/mol): 242,28
CAS: 140-22-7
Wyczyść

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1g
2. 5g
3. 10g
4. 25g
5. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C6H5NHNH)2CO
2. Synonimy 1,5-Diphenylcarbazide
3. M( g/mol) 242,28
4. CAS 140-22-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały lub różowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 170-172°C
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie słabo
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok. 420kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny biały lub różowy, krystaliczny proszek
2. Pozostałość po prażeniu max. 0,05% (j.SO4
3. Rozpuszczalność w etanolu wg przepisu
4. Czułość na jony rtęci(II) min. 0,000002 g/ml
5. Czułość na jony chromu(VI) min. 0,00000005 g/ml
6. Difenylokabazon inne zanieczyszczenia organiczne wg przepisu
Shopping Cart