Odczynniki laboratoryjne i chemikalia

Odczynniki laboratoryjne, odczynniki chemiczne i chemikalia

 • odczynniki chemiczne o różnym stopniu czystości ( z uwagi na stopień czystości, odczynniki chemiczne dzielą się na: techniczne (techn.), oczyszczone, czyste (cz.; łac. purum, pur.), czyste do analizy (cz.d.a.; łac. pro analisi, p.a.) i chemicznie czysty (ch.cz.; łac. purrissimum, puris.)
 • odczynniki do ASA ( spektrometrii absorpcji atomowej- Atomic Absorption Spectrometry ) , HPLC (chromatografii cieczowej-high-performance liquid chromatography) , GC ( chromatografii gazowej-  gas chromatography ) oraz
 • roztwory buforowe
 • odważki analityczne, fiksanale
 • roztwory mianowane o rożnych stężeniach
 • papierki wskaźnikowe,
 • materiały filtracyjne, sączki filtracyjne, bibuła filtracyjna
 • szybkie testy kolorymetryczne do analiz wizualnych i spektrofotometrycznych
 • chemikalia

Godnym uwagi jest fakt, że oferujemy odczynniki chemiczne różnych firm przede wszystkim: Chempur, (POCh)- Avantor, Merck Life Science, Thermo Fisher, Across, Roth, Alfa, wzorce firmy CPA Chem a także Reagecon.

Ważną pozycją są gotowe do użycia testy firmy HACH, Machery Nagiel, Hanna Instruments.

  Do wyjaśnienia pozostaje poniższa kwestia:

ten sam związek chemiczny (odczynnik chemiczny) może być określany w różny sposób i stanowić szereg różniący się np. czystością, sposobem granulacji, precyzyjnym porcjowaniem itd., w związku z tym należy ściśle precyzować parametry i oczekiwania dobierając daną substancję.

Różne (ale określone) stężenia tego samego związku w danym rozpuszczalniku, często w ściśle odmierzonych porcjach (tzw. fiksanale, odważki analityczne), są traktowane  bez wątpienia jako rożne pozycje odczynnikowe w katalogu.

Godnym uwagi jest fakt, że odczynniki chemiczne które oferujemy stosowane są do prac naukowo-badawczych, pomiarowych, w preparatyce, a także do produkcji innych substancji na niewielką skalę.

Reasumując: odczynniki chemiczne to odczynniki analityczne, czyli substancje chemiczne przygotowane specjalnie do przeprowadzania reakcji chemicznych dających charakterystyczne efekty, co wykorzystujemy do wykrywania innych substancji- lub dokładnego określania ich ilości lub stężenia (np. poprzez miareczkowanie, analizę strąceniową, kompleksometrię).

Podsumowując oferujemy :

 • Odważki analityczne i roztwory mianowane
 • odczynniki chemiczne dedykowane ASA, GC, HPLC
 • wzorce
 • roztwory buforowe
 • papierki wskaźnikowe
 • odczynniki chemiczne czda, cz. 
 • chemikalia