Odważki analityczne to precyzyjnie odmierzone próbki odczynnika chemicznego przeznaczona do sporządzenia roztworu mianowanego. Godne uwagi jest to, ze odważki analityczne mają określoną niedokładność pomiaru. W związku z tym przygotowany roztwór mianowany ma dokładnie określone stężenie, wyrażone w molach na litr.

Podsumowując – Fiksanal – odważka analityczna odczynnika chemicznego (w postaci stałej lub roztworu), przechowywana w ampułce, wykonanej z tworzywa syntetycznego w formie umożliwiającej ilościowe przeniesienie odczynnika do kolby miarowej.

Dzięki fiksanalkom szybko sporządzamy roztwór o ustalonym stężeniu danego odczynnika, z niewielkim błędem, dzięki czemu nie musimy mianować roztworu w przypadku niektórych analiz.