Amonu żelaza II siarczan 6 hydrat odważka analityczna 0,1 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O
M( g/mol): 392,14
CAS: 7783-85-9
WE: 233-151-8
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Ilość/ szt.
1. 1 szt.
2. 10 szt

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O
2. Synonimy amonowo-żelazowy siarczan, sól Mohr’a
3. M( g/mol) 392,14
4. CAS 7783-85-9
5. WE 233-151-8
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. RID/ADR nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebiesko-zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 100-110 (rozkład termiczny)
5. Temperatura wrzenia °C 100-110
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,86 (20° C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 296 g/l (20°C) 730g/l(80°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy ok 900 kg/m3
14. pH ok. 3-5 (50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie po rozcieńczeniu do 1000 ml w 20° C 0,1 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart