2, 2′- Bipirydyl

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10H8N2
M( g/mol): 156,18
CAS: 366-18-7
     
Wyczyść

2, 2′- bipyridyl

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 15 g
4. 25 g
5. 50 g
6. 1 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10H8N2
2. Synonimy α ,α- dipirydyl, 2,2- dwupirydyl
3. M( g/mol) 156,18
4. CAS 366-18-7
5. H 301, 312
6. P 280, 302+ 32
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2811

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor prawie biały
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 69- 71
5. Temperatura wrzenia °C -272 (1013 hPa)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C 121
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 5 g/l (25°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol okolo 500g/l (25°C)
13. Ciężar nasypowy okolo 500kg/m3
14. pH około 7,5 (5g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5-101,0 %
2. Wygląd zewnętrzny krystaliczny proszek biały z lekko żółtym odcieniem
3. Pozostałość po prażeniu max.0,2% (j. SO4)
4. Temperatura topnienia min. 69°C
5. Rozpuszczalność w kwasie solnym wg przepisu
6. Czułość na jony żelaza II 0,0000001-0,0000001 g/ml
7. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
Shopping Cart