Szybkie wizualne testy do analizy wody i ścieków

to kompletne zestawy zawierające wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia.

Wykorzystujemy tu metody  które pozwalają  oznaczyć parametry wody do picia, wód powierzchniowych i ścieków.

Szybkie wizualne testy umożliwiają oznaczenie niskich stężeń przy zachowaniu wystarczającej dokładności.

Odczynniki w zestawach szybkich testów są pakowane w bardzo praktyczne opakowania z dołączoną szczegółową instrukcją wykonywania oznaczeń. Nie zawierają niebezpiecznych substancji.

Reasumując:

Zestawy odczynników- szybkie testy do oznaczeń kolorymetrycznych i miareczkowych to:

  • wysokiej jakości odczynniki chemiczne
  • zestawy natychmiast gotowe do użycia
  • instrukcja obsługi
  • duża dokładność odczytu wyników
  • szeroki zakres pomiarowy
  • barwa własna i mętność próbek kompensowana w trakcie wykonywania oznaczeń
  • odczynniki nietoksyczne
  • opakowanie wystarcza na 50-400 oznaczeń
Jak wykonujemy oznaczenia:

Analiza kolorymetryczna:

Roztwór wodny zmienia barwę w wyniku specyficznej reakcji odczynników z poszukiwaną substancją. Stężenie badanej substancji jest proporcjonalne do intensywności barwy roztworu. Barwa roztworu porównywana jest ze skalą barw komparatora. Po znalezieniu barwy najbardziej zbliżonej do badanego roztworu odczytuje się wartość stężenia.

Analiza miareczkowa:

Po badanej próby dodajemy wskaźnik powodujący intensywne zabarwienie roztworu. Następnie kroplami dodawany jest roztwór zawierający substancję, wchodzącą w reakcję z substancja badaną. W końcowym punkcie miareczkowania, gdy cała substancja przereagowała  z substancją dodaną następuje wyraźna i gwałtowna zmiana barwy wskaźnika. Objętość roztworu zużytego do miareczkowania jest miara stężenia substancji.