Paski testowe do oznaczeń półilościowych

Paski wskaźnikowe do oznaczeń półilościowych spełniają najważniejsze wymagania stawiane szybkim testom.

Są to:

  • szybkie zanurzenie i odczyt
  • wygodne do oznaczania- nie jest potrzebne dodatkowe wyposażenie
  • specyficzne- ewentualny wpływ substancji przeszkadzających można usunąć przez strącanie lub maskowanie
  • trwałe- trwałość 2,5roku od daty produkcji przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 30°C