Quantofix paski do oznaczeń półilościowych

1,00 

Wyczyść

Paski wskaźnikowe QUANTOFIX spełniają najwyższe wymagania stawiane szybkim testom:

  • szybkie zanurzenie i odczyt
  • wygodne w użyciu ( nie jest potrzebny dodatkowy sprzęt)
  • ewentualny wpływ substancji przeszkadzających w prawidłowym odczycie można usunąć poprzez maskowanie lub stracanie
  • trwałość pasków 30 miesięcy od daty produkcji przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 30 ° C

Rodzaje oznaczeń i zakresy

Nazwa Stopniowanie skali Jednostka Parametr Zawartość opakowania Numer kat.
Aluminium 0–5–20–50–200–500 mg/l Al3+ 100 pasków 913 07
Amoniak 0–10–25–50–100–200–400 mg/l NH4+ 100 pasków
Arsen 10 0–0.01–0.025–0.05–0.1–0.5 mg/l As3+/5+ 100 pasków z odczynnikami 913 34
Arsen 50 0–0.05–0.1–0.5–1.0–1.7–3.0 mg/l As3+/5+ 100 pasków z odczynnikami 913 32
Arsen HE 0–0.005–0.01–0.025–0.05–0.1–0.25–0.5 mg/l As3+/5+ 100 pasków z odczynnikami 913 45
Arsen HE PP 0–0.005–0.01–0.025–0.05–0.1–0.25–0.5 mg/l As3+/5+ 100 pasków z odczynnikami 913 45.2
Azotany / Azotyny 0–10–25–50–100–250–500 mg/l NO3 100 pasków 913 13
0–1–5–10–20–40–80 NO2
Azotany 100 0–5–10–25–50–75–100 mg/l NO3 100 pasków 913 51
Azotyny 0–1–5–10–20–40–80 mg/l NO2 100 pasków 913 11
Azotyny 3000 0–0.1–0.3–0.6–1–2–3 g/l NO2 100 pasków 913 22
Azotyny/pH 0–1–5–10–20–40–80 mg/l NO2 100 pasków 913 38
6.0–6.4–6.7–7.0–7.3–7.6–7.9–8.2–8.4–8.6–8.8–9.0–9.3–9.5 pH
Chlor 0–1–3–10–30–100 mg/l Cl2 (wolny) 100 pasków z odczynnikami 913 17
Chlor 500 0–25–50–100–250–500 mg/l Cl2 100 pasków 913 54
Chlor HE 0–0.1–0.5–1–3–10 mg/l Cl2 (całkowity) 100 pasków 913 39
Chlor HE 1 0–0.05–0.1–0.2–0.4–0.8–1.2 mg/l Cl2 (wolny) 50 pasków 913 60
Chlor HE 1 całkowity 0–0.01– 0.05–0.1– 0.2–0.4– 0.8 mg/l Cl2 (całkowity) 50 pasków 913 61
Chlorki 0–500–1000–1500–2000–3000 mg/l Cl 100 pasków 913 21
Chromiany 0–3–10–30–100 mg/l CrO42– 100 pasków 913 01
Cukier całkowity 0–55–100–250–400–600–800 mg/l fruktoza /glukoza 100 pasków z odczynnikami 913 52
Cyjanki 0–1–3–10–30 mg/l CN 100 pasków z odczynnikami 913 18
Cyna 0–10–25–50–100–250–500 mg/l Sn2+ 100 pasków 913 09
Cynk 0–2–5–10–25–50–100 mg/l Zn2+ 100 pasków z odczynnikami 913 10
Dwutlenek chloru 15 0–0.25–0.5–1–3–5–15 mg/l ClO2 50 pasków 913 55
Dwutlenek chloru 3000 0–10–25–50–100–250–500–1000–1500–2000–2500–3000 mg/l ClO2 100 pasków 913 57
Dwutlenek chloru 0–10–25–50–100–250–500–1000–1500–2000–2500–3000 mg/l ClO2 100 pasków 913 62
3000 DK
EDTA 0–100–200–300–400 mg/l EDTA 100 pasków z odczynnikami 913 35
Formaldehyd 0–10–20–40–60–100–200 mg/l HCHO 100 pasków z odczynnikami 913 28
Fosforany 0–3–10–25–50–100 mg/l PO43– 100 pasków z odczynnikami 913 20
Fosforany 10 0–0.5–2.0–5.0–10.0 mg/l PO43– 100 pasków 913 56
Glukoza 0–50–100–250–500–1000–2000 mg/l glukoza 100 pasków 913 48
Glutaraldehyd 0–0.5–1.0–1.5–2.0–2.5 % glutaraldehydu 100 pasków 913 43
Kobalt 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l Co2+ 100 pasków 913 03
Kwas askorbinowy 0–50–100–200–300–500–1000–2000 mg/l kwas askorbinowy 100 pasków 913 14
Kwas cytrynowy 0–2.0–2.5–3.0–3.5–4.0–5.0 g/l kwas cytrynowy 100 pasków 913 53
Kwas nadoctowy 2000 0–500–1000–1500–2000 mg/l PAA 100 pasków 913 42
Kwas nadoctowy 50 0–5–10–20–30–50 mg/l PAA 100 pasków 913 40
Kwas nadoctowy 500 0–50–100–200–300–400–500 mg/l PAA 100 pasków 913 41
LubriCheck 0–15–50–75–130–200 mmol/l KOH 100 pasków 913 36
Miedź 0–10–30–100–300 mg/l Cu+/2+ 100 pasków 913 04
Miedź HE 5 0–0.1–0.5–1.0–2.0–5.0 mg/l Cu+/2+ 25 pasków 913 58
Molibden 0–5–20–50–100–250 mg/l Mo2+ 100 pasków z odczynnikami 913 25
Nadtlenki 100 0–1–3–10–30–100 mg/l H2O2 100 pasków 913 12
Nadtlenki 1000 0–50–150–300–500–800–1000 mg/l H2O2 100 pasków 913 33
Nadtlenki 25 0–0.5–2–5–10–25 mg/l H2O2 100 pasków 913 19
Nikiel 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l Ni2+ 100 pasków 913 05
Potas 0–200–400–700–1000–1500 mg/l K+ 100 pasków z odczynnikami 913 16
Quat 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l chlorki benzalkoniowe 100 pasków 913 37
Siarczany <200–>400–>800–>1200–>1600 mg/l SO42– 100 pasków 913 29
Siarczyny 0–10–25–50–100–250–500–1000 mg/l SO32– 100 pasków 913 06
Srebro 0–1–2–3–5–7–10 g/l Ag+ 100 pasków 913 50
Tlen aktywny 0–4–8–15–25 mg/l KMPS 100 pasków 913 49
Twardość węglanowa 0–3–6–10–15–20 °d 100 pasków 913 23
Wapń 0–10–25–50–100 mg/l Ca2+ 60 pasków z odczynnikami 913 24
Woda akwaryjna Twardość ogólna 0–5–10–15–20–25 °d 100 pasków 913 26
Twardość węglanowa 0–3–6–10–15–20 °d
6.4–6.8–7.2–7.6–8.0–8.4 pH
Woda akwaryjna Twardość ogólna 0–5–10–15–20–25 °d 25 pasków 913 27
Twardość węglanowa 0–3–6–10–15–20 °d
6.4–6.8–7.2–7.6–8.0–8.4 pH
Żelazo 100 0–2–5–10–25–50–100 mg/l Fe2+/3+ 100 pasków z odczynnikami 913 44
Żelazo 1000 0–5–20–50–100–250–500–1000 mg/l Fe2+/3+ 100 pasków z odczynnikami 913 30
Żelazo HE 1 0–0.05–0.1–0.2–0.5–1.0 mg/l Fe2+/3+ 25 pasków 913 59
Shopping Cart