Amoniak 0,5-10 mg/l – test

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
Wyczyść

Metoda: kolorymetryczna według Nesslera, z kartą barw i komparatorem przesuwnym 0.5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 10 mg/l NH₄⁺

Informacje handlowe

L.p. Wielkość opakowania
1. 150 testów

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Parametr Amoniak – test
2. Podziałka 0,5-1-3-5-10 mg/l NH4
3. Liczba testów 150
4. Metoda NeBler
5. System Aquamerck
6. Typ CC – karta barw

 

Shopping Cart