Amoniak 0,05-0,8 mg/l – test

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
Wyczyść

Metoda: kolorymetryczna, zgodna z Nessler, z kartą barw i blokiem komparatora z długimi probówkami 0.05-0.10-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.8 mg/l NH₄⁺

Informacje handlowe

L.p. Wielkość opakowania
1. 100 testów

Dane katalogowe

L.p. Nazwa Wartość
1. Parametr Amoniak – test
2. Podziałka 0,05-0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,8 mg/l NH4
3. Liczba testów 100
4. Metoda NeBler
5. System Aquaquant
6. Typ TL – długie fiołki

 

Shopping Cart