Strontu siarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SrSO4
M (g/mol): 183,68
CAS: 7759-02-6
WE: 231-850-2
 
Wyczyść

Strontium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SrSO4
2. Synonimy kwasu siarkowego sól strontowa
3. M (g/mol) 183,68
4. CAS 7759-02-6
5. WE 231-850-2
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C 1605
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C rozkład powyżej temperatury topnienia
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 3,96 (20°C)
12. Ciężar nasypowy brak danych
13. Rozpuszczalność w wodzie 0,0132 g/l (20°C); 0,0113 g/l (95°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. Miedź (Cu) max. 0,005 %
5. Ołów (Pb) max. 0,005 %
Shopping Cart