Sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H5Na3O7 · 2H2O
M( g/mol): 294,1
CAS: 6132-04-3
WE: 200-675-3
 
Wyczyść

Sodium citrate dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 20 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H5Na3O7 · 2H2O
2. M( g/mol) 294,1
3. CAS 6132-04-3
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 200-675-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 313
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C 345
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,665 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 720 g/l (25°C), 1670 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 900 – 1050 kg/m3
14. pH 7,5 – 9,0 (50 g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 7,5 – 9,0 (%, 20°C)
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Wapń (Ca) max. 0,005 %
7. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
8. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
9. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
10. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
11. Wygląd zewnętrzny białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy
12. Chlorki (Cl) max. 0,001%
13. Fosforany (PO4) max. 0,002 %
14. Arsen (As) max. 0,0001 %
15. Sole amonowe (NH4) max. 0,001 %
16. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Shopping Cart