Potasu wodorotlenek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KOH
M( g/mol): 56,11
CAS: 1310-58-3
WE: 215-181-3
     
Wyczyść

Potassium hydroxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KOH
2. Synonimy potaż żrący, potaż kaustyczny
3. M( g/mol) 56,11
4. CAS 1310-58-3
5. H 290, 302, 314
6. P 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 1813
9. WE 215-181-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma higroskopijne ciało stałe, rozpływające się pod wpływem wilgoci
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 361
5. Temperatura wrzenia °C 1320
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary 1 hPa (719°C)
8. Gęstość g/cm3 2,044 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 528 g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, glicerynie, nie rozpuszcza się w eterze etylowym, acetonie, ciekłym amoniaku
11. Ciężar nasypowy brak danych
12. pH ok. 13,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 85,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Wapń (Ca) max. 0,001 %
5. Ołów (Pb) max. 0,001 %
6. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,0005 %
8. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
9. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
10. Stront (Sr) max. 0,0005 %
11. Mangan (Mn) max. 0,0005 %
12. Wygląd zewnętrzny białe lub prawie białe granulki lub płatki
13. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
14. Węglany (CO3) max. 1,5 %
15. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
16. Srebro (Ag) max. 0,0005 %
17. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
18. Glin (Al) max. 0,001 %
19. Nikiel (Ni) max. 0,0005 %
20. Kobalt (Co) max. 0,0005 %
21. Bar (Ba) max. 0,0005 %
22. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
23. Krzemu ditlenek (SiO2) max. 0,005 %
Shopping Cart