Parafina ciekła

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 8012-95-1
WE: 232-384-2
 
Wyczyść

Parafin liquid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 800 g
6. 1 kg
7. 2 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. M( g/mol) nie dotyczy
2. CAS 8012-95-1
3. H nie dotyczy
4. P nie dotyczy
5. RID/ADR nie dotyczy
6. UN nie dotyczy
7. WE 232-384-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura wrzenia °C > 350 – 500
5. Temperatura zapłonu °C ok. 230
6. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
7. Lepkość w temperaturze 20°C 110 – 230 mPa s
8. Cisnienie pary 0,0001 hPa w 20°C
9. Gęstość g/cm3 0,827-0,890 g/cm3 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalna
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. Ciężar nasypowy ok. 460 kg/m3
13. pH 5 – 7

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. pH 5,0 – 7,0
2. Związki siarki (j. S) wg przepisu
3. Gęstość (g/cm3, 20°C) 0,827 – 0,890
4. Lepkość dynamiczna 110 – 230 mPa*s
5. Policykliczne węglowodory aromatyczne wg przepisu
6. Zw. łatwo zwęglające się, węglowodory nienasycone wg przepisu
7. Tłuszcze, żywice wg przepisu
8. Związki redukujące wg przepisu
Shopping Cart