Nesslera odczynnik

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wyczyść

Do oznaczania amoniaku

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ stężenie
1. 100 ml, 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Postać/ Opakowanie/ TPP roztwór/ 100 ml, 500ml
Shopping Cart