Manganu (II) octan 4 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3COO)2Mn *4H2O
M( g/mol): 245,09
CAS: 6156-78-1
WE: 211-334-3
 
Wyczyść

Manganese (II) acetate tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 750 g
8. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3COO)2Mn *4H2O
2. M( g/mol) 245,09
3. CAS 6156-78-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 211-334-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bladoczerwona
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C 80
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,589 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 340 g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 730 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Potas (K) max. 0,001 %
4. Sód (Na) max. 0,001 %
5. Wapń (Ca) max. 0,0005 %
6. Kadm (Cd) max. 0,0005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
8. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
10. Kobalt (Co) max. 0,0005 %
Shopping Cart