Acetanilid cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C8H9NO
M( g/mol): 135,17
CAS: 103-84-4
   
Wyczyść

Acetanilide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C8H9NO
2. Synonimy acetyloanilina, acetyloaminobenzen, antyfebryna, N-fenyloacetamid
3. M( g/mol) 135,17
4. CAS 103-84-4
5. H 302
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 115
5. Temperatura wrzenia °C 304
6. Temperatura samozapłonu °C 540
7. Temperatura zapłonu °C 173
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary ~0,002 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,2 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 5 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 370 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5%
2. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
3. Pozostałość po prażeniu max. 0,05 %
Shopping Cart