Kwas chlorooctowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H3ClO2
M( g/mol): 94,50
CAS: 79-11-8
       
Wyczyść

Chloroacetic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 2 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H3ClO2
2. Synonimy kwas chloroetanowy
3. M( g/mol) 94,50
4. CAS 79-11-8
5. H 301, 311, 314, 331, 400
6. P 273, 280, 301+330+331, 302+352, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6, 1, II
8. UN 1751

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe (rozpływa się na powietrzu)
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach osty, silnie drażniący
4. Temperatura topnienia °C 61-63
5. Temperatura wrzenia °C 189
6. Temperatura samozapłonu °C 446
7. Temperatura zapłonu °C 127
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 8% obj. / brak danych
9. Cisnienie pary 0,22 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,37 (65°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozp. się w metanolu, alkoholu etylowym, acetonie, dioksanie, dwumetylosulfo-tlenku, dwumetyloform-amidzie; słabo rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m3
14. pH 1 (800g/l H2O (20°C))

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,003 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
5. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,02 %
9. Nikiel (Ni) max. 0,0005 %
10. Temperatura topnienia 61-63 °C
11. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
12. Inne związki karbonylowe max. 0,01 %
13. Aceton max. 0,02 %
Shopping Cart