Kobaltu azotan 6 hydrat cz.d.a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Co(NO3)2 *6 H2O
M( g/mol): 291,04
CAS: 10026-22-9
     
Wyczyść

Cobalt (II) nitrate hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Co(NO3)2 *6 H2O
2. Synonimy kobaltawy azotan sześciowodny
3. M( g/mol) 291,04
4. CAS 10026-22-9
5. H 317, 334, 341, 350, 360FD, 410
6. P 201, 273, 280, 302+ 352, 304+341, 308+313
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1477

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwono- brązowy
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 55
5. Temperatura wrzenia °C rozkład >74
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,88 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1330 g/l (0°C), 2170 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800 kg/m 3
14. pH ok. 4,0 (100 g/l H 2 O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,001%
4. Potas (K) max. 0,01%
5. Sód (Na) max. 0,05%
6. Wapń (Ca) max. 0,005%
7. Ołów (Pb) max. 0,001%
8. Cynk (Zn) max. 0,005%
9. Magnez (Mg) max. 0,005%
10. Miedź (Cu) max. 0,001%
11. Wygląd zewnętrzny czerwonobrunatne kryształy
12. Chlorki (Cl) max. 0,005%
13. Siarczany (SO4) max. 0,005%
14. Nikiel (Ni) max. 0,05%
Shopping Cart