Zieleń malachitowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C25H26N2O4
M( g/mol): 418,51
CAS: 2437-29-8
         
Wyczyść

Malachite Green oxalate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 1 kg
9. 2 kg
10. 5 kg
11. 10 kg
12. 13 kg
13. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C25H26N2O4
2. Synonimy (C.I. 42000)
3. M( g/mol) 418,51
4. CAS 2437-29-8
5. H 219-441-7
6. P 302, 318, 361d, 410
7. RID/ADR 273, 280, 281, 305+351+338, 308+313
8. UN 6.1, III
9. WE 2811

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor zielony, błyszczący
3. Zapach słaby swoisty
4. pH 2,5 – 3,5 (10 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C około 159
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C 167
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 110 g/l (24°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 60 g/l (24°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 400 – 500 kg/m3
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Molowy współczynnik absorpcji: E(pH 7,5; λ =600 ÷ 640 nm) min. 55000
3. Wygląd zewnętrzny zielone kryształy
4. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 2,5 %
5. Wilgoć max. 10,0 %
6. Przydatność do barwienia materiału biologicznego wg przepisu
Shopping Cart