Sodu salicylan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H5NaO3
M (g/mol): 160,11
CAS: 54-21-7
WE: 200-198-0
 
Wyczyść

Sodium salicylate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H5NaO3
2. Synonimy sól sodowa kwasu salicylowego
3. M (g/mol) 160,11
4. CAS 54-21-7
5. WE 200-198-0
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. pH około 6,5 (100 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 200
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C > 250
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 0,35 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 320 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
3. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,001 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
5. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
6. Straty po suszeniu max. 0,5 %
Shopping Cart