Sodu diwodorofosforan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaH2PO4
M (g/mol): 120,00
CAS: 7558-80-7
WE: 231-449-2
 
Wyczyść

Sodium phosphate monobasic

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaH2PO4
2. Synonimy sodowy fosforan I zasadowy bezwodny, sodu bifosforan
3. M (g/mol) 120,00
4. CAS 7558-80-7
5. WE 231-449-2
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach bez zapachu
4. pH 4,0-4,5 (50 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C ok. 200
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C > 200 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 brak danych
12. Ciężar nasypowy ok. 940 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 640 g/l (10°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. pH (5%, 20°C) 4,0 – 4,5
4. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Żelazo (Fe) max. 0,003 %
9. Cynk (Zn) max. 0,005 %
10. Miedź (Cu) max. 0,005 %
11. Potas (K) max. 0,03 %
Shopping Cart