Sodu chlorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaCl
M( g/mol): 58,44
CAS: 7647-14-5
WE: 231-598-3
 
Wyczyść

Sodium chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 1 kg
4. 2 kg
5. 15 kg
6. 20 kg
7. 25 kg
8. 500 g
9. 750 g
10. 5 kg
11. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaCl
2. M( g/mol) 58,44
3. CAS 7647-14-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-598-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 800
5. Temperatura wrzenia °C 1461
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (865°C)
10. Gęstość g/cm3 2,16 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 360 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1140 kg/m3
14. pH 5,0 – 8,0 (100 g/l H2O w 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 % (w preparacie wyprażonym )
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001%
4. Azot całkowity (N) max. 0,002 %
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Potas (K) max. 0,05 %
7. Wapń (Ca) max. 0,008 %
8. Magnez (Mg) max. 0,005 %
9. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek
10. Arsen (As) max. 0,0001 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
12. Bar (Ba) max. 0,01 %
13. Straty po prażeniu max. 1,5 %
14. Jodki (I) max. 0,012 %
Shopping Cart