Sodu chloran cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: NaClO3
M( g/mol): 106,44
CAS: 7775-09-9
WE: 231-887-4
       
Wyczyść

Sodium chlorate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 500 g
4. 1 kg
5. 5 kg
6. 10 kg
7. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny NaClO3
2. Synonimy chloran (V) sodu
3. M( g/mol) 106,44
4. CAS 7775-09-9
5. H 271, 302, 411
6. P 210, 280, 306+360
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1495
9. WE 231-887-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 255 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C 300 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,49 (15°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 7,7 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 1500 kg/m3
14. pH około 5 – 7 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Potas (K) max. 0,02 %
6. Wygląd zewnętrzny bezbarwne, błyszczące kryształy
7. Chlorki (Cl) max. 0,003 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
9. Azot ogólny (N) max. 0,002 %
Shopping Cart