Sodu benzoesan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H5COONa
M( g/mol): 144,11
CAS: 532-32-1
WE: 208-534-8
 
Wyczyść

Sodium benzoate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H5COONa
2. M( g/mol) 144,11
3. CAS 532-32-1
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 208-534-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >300
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C 800
7. Temperatura zapłonu °C >500
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,44
11. Rozpuszczalność w wodzie około 550 g/l (20°C), około 800 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 350 kg/m3
14. pH ok. 8 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 % (w preparacie wysuszonym)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie wg przepisu
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Straty po suszeniu max. 1,5 %
5. Wygląd zewnętrzny biały proszek lub granulat
6. Chlorki (Cl) max. 0,03 %
7. Węglany (CO3) nieobecne
8. Arsen (As) max. 0,0002 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
10. Substancje łatwo zwęglające się wg przepisu
11. Kwasowość / zasadowość wg przepisu
Shopping Cart