Skrobia rozpuszczalna 5 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (C6H10O5)n
M( g/mol): (162,1)n
CAS: 9005-84-9
WE: 232-679-6
 
Wyczyść

Strach solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 ml
2. 500 ml
3. 1 l
4. 100 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (C6H10O5)n
2. M( g/mol) (162,1)n
3. CAS 9005-84-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 232-679-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalna
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH 5,0 – 7,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5,0 % ± 0,1 %
2. pH 5,0 – 7,5
Shopping Cart