Rtęci (II) chlorek cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HgCl2
M( g/mol): 271,50
CAS: 7487-94-7
WE: 231-299-8
     
Wyczyść

Mercury (II) chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 75 g
6. 100 g
7. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HgCl2
2. Synonimy sublimat
3. M( g/mol) 271,50
4. CAS 7487-94-7
5. H 300, 314, 341, 361f, 372, 410
6. P 201, 273, 280, 301+330+331, 305+353+338, 309+310
7. RID/ADR 6.1, II
8. UN 1624
9. WE 231-299-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 280,7
5. Temperatura wrzenia °C 302 (sublimuje)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,01 hPa (20°C), około 0,1 hPa (100°C)
10. Gęstość g/cm3 5,44 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 74 g/l (20°C), 550 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 2000 kg/m3
14. pH 3,2 (15 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek
4. Pozostałość po redukcji max. 0,02 %
5. Rozpuszczalność w eterze wg przepisu
Shopping Cart