Potasu węglan 1,5 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: K2CO3 *1,5 H2O
M( g/mol): 165,23
CAS: 6381-79-9
WE: 209-529-3
   
Wyczyść

Potassium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny K2CO3 *1,5 H2O
2. M( g/mol) 165,23
3. CAS 6381-79-9
4. H 315, 319, 335
5. P 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 209-529-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 891
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie około 1300 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH silnie alkaliczny w roztworze

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Wapń (Ca) max. 0,005 %
6. Magnez (Mg) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub biały proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
9. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
10. Arsen (As) max. 0,00005 %
11. Glin (Al) max. 0,001 %
12. Azot ogólny (N) max. 0,001 %
13. Siarka całkowita (S) max. 0,003 %
14. Straty po prażeniu 16 – 17,5 %
Shopping Cart