Potasu chlorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: KCl
M( g/mol): 74,56
CAS: 7447-40-7
WE: 231-211-8
 
Wyczyść

Potassium chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 15 kg
11. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny KCl
2. M( g/mol) 74,56
3. CAS 7447-40-7
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-211-8

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor białe
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 770
5. Temperatura wrzenia °C 1500
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,98 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 342 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH 5,5 – 8,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 5,5 – 8,0
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
6. Magnez (Mg) max. 0,002 %
7. Miedź (Cu) max. 0,005 %
8. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
9. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
10. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,003 %
12. Jodki (I) max. 0,002 %
13. Bromki (j. Br) max. 0,005 %
Shopping Cart