Ołowiu (II) octan 3 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3COO)2Pb * 3H2O
M( g/mol): 379,34
CAS: 6080-56-4
WE: 206-104-4
     
Wyczyść

Lead (II) acetate trihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 2 kg
8. 5 kg
9. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3COO)2Pb * 3H2O
2. Synonimy ołowiawy octan
3. M( g/mol) 379,34
4. CAS 6080-56-4
5. H 351, 360Df, 373, 410
6. P 273, 281, 308+313, 314
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 1616
9. WE 206-104-4

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach słaby kwasu octowego
4. Temperatura topnienia °C 75
5. Temperatura wrzenia °C rozkład > 75 (wydzielanie wody krystalizacyjnej)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 443 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych 33 g/l etanol (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 1200 kg/m3
14. pH 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,5 – 103,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Potas (K) max. 0,005 %
4. Sód (Na) max. 0,01 %
5. Wapń (Ca) max. 0,005 %
6. Kadm (Cd) max. 0,001 %
7. Cynk (Zn) max. 0,001 %
8. Magnez (Mg) max. 0,005 %
9. Miedź (Cu) max. 0,001 %
10. Wygląd zewnętrzny bezbarwne lub białe kryształy
11. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
12. Nikiel (Ni) max. 0,001 %
13. Kobalt (Co) max. 0,001 %
14. Substancje nierozpuszczalne w CH3COOH max. 0,005 %
15. Azotany i azotyny (j. NO3) max. 0,002 %
Shopping Cart