Ołowiu (II) azotan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Pb(NO3)2
M( g/mol): 331,21
CAS: 10099-74-8
WE: 233-245-9
           
Wyczyść

Lead (II) nitrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Pb(NO3)2
2. Synonimy azotan ołowiu
3. M( g/mol) 331,21
4. CAS 10099-74-8
5. H 272, 302, 318, 332, 360Df, 373, 410
6. P 201, 273, 280, 305+351+338, 308+313
7. RID/ADR 5.1, II
8. UN 1469
9. WE 233-245-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bardzo słaby
4. Temperatura topnienia °C 470
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 4,53 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 525 g/l (w 20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1850 kg/m3
14. pH 3 – 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
3. Potas (K) max. 0,01 %
4. Sód (Na) max. 0,04 %
5. Wapń (Ca) max. 0,01 %
6. Miedź (Cu) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub biały krystaliczny proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
9. Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym HNO3 max. 0,01 %
Shopping Cart