Miedzi (II) octan 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H6CuO4* H2O
M( g/mol): 199,65
CAS: 6046-93-1
WE: 205-553-3
        
Wyczyść

Copper (II) acetate monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H6CuO4* H2O
2. Synonimy miedzi di-octan, miedziowy octan
3. M( g/mol) 199,65
4. CAS 6046-93-1
5. H 302, 318, 410
6. P 273, 280, 305+351+338
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 205-553-3

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebieskawo-zielony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 115
5. Temperatura wrzenia °C 240 (rozkład termiczny)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,88 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 72 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol 7 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy ok 1100 kg/m3
14. pH 5,2 – 5,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,05 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,005 %
4. Ołów (Pb) max. 0,01 %
5. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,15 %
8. Azot ogólny (N) max. 0,05 %
Shopping Cart