Miedzi (II) chlorek 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CuCl2* 2H2O
M( g/mol): 170,48
CAS: 10125-13-0
WE: 231-210-2
     
Wyczyść

Copper (II) chloride dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 5 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CuCl2* 2H2O
2. M( g/mol) 170,48
3. CAS 10125-13-0
4. H 302, 315, 319, 410
5. P 260, 273, 302+ 352, 305+ 351+338
6. RID/ADR 8, III
7. UN 2802
8. WE 231-210-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor ciemnoniebieski
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 100
5. Temperatura wrzenia °C rozkład termiczny 70 – 200°C (wydzielenie wody krystalizacyjnej), 300 – 993°C (substancja bezwodna)
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,54 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1150 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych metanol, bardzo dobrze rozp. w etanolu, słabo w acetonie i eterze dietylowym
13. Ciężar nasypowy około 950 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. pH 3,0 – 3,8 (5%, 20°C)
4. Potas (K) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Ołów (Pb) max. 0,004 %
7. Magnez (Mg) max. 0,002 %
8. Arsen (As) max. 0,0001 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
10. Nikiel (Ni) max. 0,005 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,004 %
Shopping Cart