Manganu (II) chlorek 4 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MnCl2 *4H2O
M( g/mol): 197,91
CAS: 13446-34-9
WE: 231-869-6
     
Wyczyść

Manganese (II) chloride tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MnCl2 *4H2O
2. M( g/mol) 197,91
3. CAS 13446-34-9
4. H 302, 411
5. P 273
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-869-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowo-czerwony
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 58
5. Temperatura wrzenia °C > 100 rozkład term.
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,01 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1980 g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1150 kg/m3
14. pH około 3,5 – 6,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Ołów (Pb) max. 0,001 %
5. Cynk (Zn) max. 0,02 %
6. Miedź (Cu) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny słaboróżowy, krystaliczny proszek
8. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
9. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,001 %
10. Sód, potas, wapń, magnez (Na+K+Ca+Mg) max. 0,06 %
Shopping Cart