Magnezu siarczan 0,01 mol/l odważka analityczna

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgSO4
M( g/mol): 120,36
CAS: 7487-88-9
WE: 231-298-2
 
Wyczyść

Odważka analityczna to określona ilość substancji (stałej lub roztworu) w zamkniętej ampułce, przeznaczona do sporządzenia roztworu o określonym mianie.

Magnesium sulfate analytical weighed amount

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 szt.
2. 10 szt.

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgSO4
2. M( g/mol) 120,36
3. CAS 7487-88-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-298-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C >1120 – 1150
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary <0,1 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,07 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 340 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 kg/m3
14. pH 9 (340 g/l H2O)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Stężenie porozcieńczeniu do 1000 ml w 20°C 0,01 mol/l ± 0,2 %
Shopping Cart