Kwas nadchlorowy 65% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HClO4
M( g/mol): 100,46
CAS: 7601-90-3
     
Wyczyść

Perchloric acid solution 65%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HClO4
2. Synonimy kwas chlorowy (VII)
3. M( g/mol) 100,46
4. CAS 7601-90-3
5. H 271, 314
6. P 210, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 5.1 (8), I
8. UN 1873

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C około 160
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Cisnienie pary brak danych
9. Gęstość g/cm3 1,54 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń (z wydzieleniem ciepła)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się z chloroformem, kwasem octowym, benzenem, nitrometanem
12. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 65,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
5. Azot ogólny (N) max. 0,01 %
Shopping Cart