Kwas azotowy 65 % cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HNO3
M( g/mol): 63,01
CAS: 7697-37-2
   
Wyczyść

Nitric acid solution 65 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 1 l
5. 2.5 l
6. 30 l
7. 60 l
8. 6 l
9. 500 ml
10. 250 ml
11. 100 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HNO3
2. M( g/mol) 63,01
3. CAS 7697-37-2
4. H 272, 290, 314
5. P 260, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2031

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna, żółknie podczas przechowywania
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C -32
5. Temperatura wrzenia °C 121
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary około 3,99 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,4 (20 °C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona, z wydzieleniem ciepła
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych czysty rozpuszcza się w eterze etylowym, rozkłada się w alkoholu etylowym
13. pH <1 (20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 65 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0001 %
4. Ołów (Pb) max. 0,00005 %
5. Cynk (Zn) max. 0,00005 %
6. Magnez (Mg) max. 0,00005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,00005 %
8. Mangan (Mn) max. 0,00005 %
9. Chlorki (Cl) max. 0,0001 %
10. Fosforany (PO4) max. 0,00005 %
11. Arsen (As) max. 0,000002 %
12. Siarczany (SO4) max. 0,0002 %
13. Pozostałość po prażeniu max. 0,002 %
14. Glin (Al) max. 0,0001 %
15. Nikiel (Ni) max. 0,00005 %
Shopping Cart