Kwas 5-sulfosalicylowy 2 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H6O6S *2H2O
M( g/mol): 254,22
CAS: 5965-83-3
   
Wyczyść

5-Sulfosalicylic acid dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250 g
2. 500 g
3. 750 g
4. 1 kg
5. 25 g
6. 50 g
7. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H6O6S *2H2O
2. Synonimy kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy dwuwodny
3. M( g/mol) 254,22
4. CAS 5965-83-3
5. H 302, 315, 319, 335
6. P 260, 305+352, 305+35+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach lekko ostry
4. Temperatura topnienia °C 105-110
5. Temperatura wrzenia °C rozkład około 225
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C około 150
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,89 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -0,91 (obl.) (substancja bezwodna)
14. Ciężar nasypowy około 310 kg/m3
15. pH

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 96,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub biały proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,004 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,2 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,2 %
9. Kwas salicylowy (C7H6O3) max. 0,01 %
Shopping Cart