Kobaltu wodorotlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Co(OH)2
M( g/mol): 92,95
CAS: 21041-93-0
   
Wyczyść

Cobalt (II) hydroxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Co(OH)2
2. M( g/mol) 92,95
3. CAS 21041-93-0
4. H 302, 312, 315, 319, 332, 335
5. P 280, 302+352, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowoczerwony lub niebieski
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,597(20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych kwasy organiczne i nieorganiczne, stężone i gorące roztwory wodorotlenków alkalicznych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 50% (Co)
2. Żelazo (Fe) max. 0,01%
3. Azot całkowity (N) max. 0,02%
4. Cynk (Zn) max. 0,05%
5. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,1%
6. Chlorki (Cl) max. 0,01%
7. Metale alkaliczne max. 0,25% (siarczany)
8. Metale ciężkie (j.Cu) max. 0,01%
9. Siarczany (SO4) max. 0,01%
10. Nikiel (Ni) max. 0,5%
Shopping Cart