Kadmu szczawian hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CdC2O4 * H2O
M( g/mol): 218,44
CAS: 814-88-0
     
Wyczyść

Cadmium oxalate hydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 25g
4. 50g
5. 100g
6. 250g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CdC2O4 * H2O
2. Synonimy sól kadmowa kwasu etanodiowego
3. M( g/mol) 218,44
4. CAS 814-88-0
5. H 302, 312, 332
6. P 273, 280, 302+352
7. RID/ADR 6.1(b)/III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Lepkość w temperaturze 20°C brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie praktycznie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001%
3. Potas (K) max. 0,02%
4. Ołów (Pb) max. 0,005%
5. Cynk (Zn) max. 0,005%
6. Miedź (Cu) max. 0,002%
7. Chlorki (Cl) max. 0,001%
8. Azotany (NO3) max. 0,01%
9. Siarczany (SO4) max. 0,005%
Shopping Cart