Hydrochinon cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H4 (OH)2
M( g/mol): 110,11
CAS: 123-31-9
         
Wyczyść

Hydroquinone

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10 g
2. 25 g
3. 50 g
4. 75 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H4 (OH)2
2. M( g/mol) 110,11
3. CAS 123-31-9
4. H 302, 317, 318, 341, 351, 400
5. P 273, 280, 302+352, 305+351+338, 308+313
6. RID/ADR 9, III
7. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 170
5. Temperatura wrzenia °C 286
6. Temperatura samozapłonu °C 516
7. Temperatura zapłonu °C 165
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary <0,1 hPa (25°C)
10. Gęstość g/cm3 1,358 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 70 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter
13. Ciężar nasypowy oko ł o 600 kg/m3
14. pH 3 – 4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Temperatura topnienia 172 ÷ 175 °C
Shopping Cart