Eozyna żółtawa rozpuszczalna w wodzie

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C20H6Br4Na2O5
M( g/mol): 691,86
CAS: 17372-87-1
Wyczyść

Eosin Y disodium salt

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C20H6Br4Na2O5
2. Synonimy tetrabromofluoresceiny sól dwusodowa, eozyna Y
3. M( g/mol) 691,86
4. CAS 17372-87-1
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 241-409-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czarno-brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH ~9,2 (10 g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 295 – 296
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) 1,018
11. Rozpuszczalność w wodzie 300 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol – 10 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 710

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Straty po suszeniu max. 6,0 % (110°C)
3. Wygląd zewnętrzny pomarańczowy, czerwony lub czerwonobrązowy proszek
4. Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu
5. Procentowy współczynnik absorpcji ( 1%; 1cm; 490-520 nm,woda)a 1100 – 1400
6. Halogenki (j. Br ) max. 4%
Shopping Cart