Dimetyloglioksym cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H8N2O2
M( g/mol): 116,12
CAS: 95-45-4
 
Wyczyść

Dimethylglyoxime

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 75g
5. 100g
6. 250g
7. 500g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H8N2O2
2. Synonimy dwumetyloglioksym, diacetylodioksym, dioksym diacetylu, dwuoksym dwuacetylu
3. M( g/mol) 116,12
4. CAS 95-45-4
5. H 228
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR 4.1, III
8. UN 2926

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 238 – 242
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,6 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 620 kg/m3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd zewnętrzny biały proszek
3. Temperatura topnienia ~240 °C
4. Substancje nierozpuszczalne w C2H5OH max. 0,02%
5. Pozostałość po prażeniu (j. SO4) max. 0,05%
6. Czułość na jony niklu (II) min. 0,0000004 g/ml
Shopping Cart