di-Sodu wodorofosforan 2 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Na2HPO4 * 2H2O
M (g/mol): 177,99
CAS: 10028-24-7
WE: 231-448-7
 
Wyczyść

Sodium phosphate dibasic dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 25 kg
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Na2HPO4 * 2H2O
2. Synonimy sodu fosforan dwuzasadowy dwuwodny, sodowy jednowodorofosforan dwuwodny
3. M (g/mol) 177,99
4. CAS 10028-24-7
5. WE 231-448-7
6. H nie dotyczy
7. P nie dotyczy
8. RID/ADR nie dotyczy
9. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach bez zapachu
4. pH 8,7 – 9,3
5. Temperatura topnienia °C 92,5 (wydzielenie wody krystalizacyjnej)
6. Temperatura wrzenia/rozkładu °C > 95 (rozkład)
7. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
8. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
9. Granice wybuchowości nie dotyczy
10. Ciśnienie pary brak danych
11. Gęstość g/cm3 2,1 (20°C)
12. Ciężar nasypowy około 850 – 1000 kg/m3
13. Rozpuszczalność w wodzie 93 g/l (20°C)
14. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. pH (5%, 20°C) 8,9 – 9,3
4. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
5. Metale ciężkie (j.Pb) max. 0,002 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
7. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
8. Cynk (Zn) max. 0,002 %
9. Miedź (Cu) max. 0,002 %
10. Potas (K) max. 0,01 %
11. Straty po suszeniu 19,5 – 21 % (130°C)
12. Ołów (Pb) max. 0,002 %
Shopping Cart