di-Izobutylu ftalan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C16H22O4
M( g/mol): 278,35
CAS: 84-69-5
   
Wyczyść

Diisobutyl phthalate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100ml
2. 250ml
3. 500ml
4. 1l
5. 5l
6. 10l
7. 20l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C16H22O4
2. Synonimy ftalan dwuizobutylu, ftalan diizobutylu, ester dwuizobutylowego kwasu
3. M( g/mol) 278,35
4. CAS 84-69-5
5. H 360FD, 410
6. P 201, 273, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3082

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma oleista ciecz
2. Kolor bezbarwny do jasno-słomkowego
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C – 50
5. Temperatura wrzenia °C 327
6. Temperatura samozapłonu °C ok. 400
7. Temperatura zapłonu °C 170
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary poniżej 0,01 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,037-1,041 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,4 g/l
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych eter etylowy, alkohol etylowy, aceton, benzen
13. log P(o/w) 4,11 (20°C)
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny oleista ciecz
2. Współczynnik załamania światła (20°C) 1,488 – 1,492
3. Barwa min. 60 (w skali Pt-Co)
4. Woda ok. 0,15 %
5. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,037-1,041
Shopping Cart