Czerwień metylowa sól sodowa

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H14N3NaO2
M( g/mol): 291,28
CAS: 845-10-3
Wyczyść

Methyl red sodium salt

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 g
2. 10 g
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H14N3NaO2
2. M( g/mol) 291,28
3. CAS 845-10-3
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 212-682-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor pomarańczowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH okolo 8,2 (10g/l H2O, 20°C)
5. Temperatura topnienia °C 285
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 800 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) okolo 360
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Jednorodność chromatograficzna (TLC) wg przepisu
2. Czułość na zmianę pH wg przepisu
3. Wygląd zewnętrzny brązowopomarańczowy proszek
4. Pozostałość po prażeniu (j. Na2SO4) max. 40,0%
5. Zakres zmiany barwy pH 4,4-6,2 (czerwona- żółta)
6. Rozpuszczalnośc w wodzie wg przepisu
7. Molowy współczynnik absorpcji E (pH 6,2; 420 ÷ 450 nm) min. 14000
8. Molowy współczynnik absorpcji E (pH 4,4; 510 ÷ 540 nm) min. 28000
Shopping Cart