Cyny (II) chlorek 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: SnCI2 *2H2O
M( g/mol): 225,63
CAS: 10025-69-1
 
Wyczyść

Tin(II) chloride dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 750 g
2. 1 kg
3. 25 g
4. 50 g
5. 100 g
6. 250 g
7. 500 g
8. 10 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny SnCI2 *2H2O
2. Synonimy cynawy chlorek uwodniony
3. M( g/mol) 225,63
4. CAS 10025-69-1
5. H 302, 315, 317, 319, 335
6. P 280, 302+ 352, 305+ 351+ 338
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3260

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 38
5. Temperatura wrzenia °C 652 (1013hPa) substancja bezwodna
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Cisnienie pary nie dotyczy
8. Gęstość g/cm3 2,71 (20°C)
9. Rozpuszczalność w wodzie 1187 g/l (20°C)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
11. Ciężar nasypowy około 1250 kg/m3
12. pH około 1-2 (100g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,002%
3. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,005%
4. Arsen (As) max. 0,00005%
5. Siarczany (SO4) max. 0,0025%
6. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,002%
7. Metale ciężkie (Pb+Cu+Zn+Co+Ni+Mn) max. 0,01%
Shopping Cart